Interneta veikala lietošanas noteikumi

Pirms izmantot WOOLY YARN interneta veikalu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Apmeklējot WOOLY YARN interneta veikalu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos noteikumus. Ja Jūs turpināsiet lietot šo interneta veikalu, uzskatīsim, ka šī interneta veikala lietošanas noteikumi un esošā privātuma politika Jūs apmierina un Jums pret to nav pretenziju. Ja šeit esošie lietošanas noteikumi un/vai privātuma politika Jūs kaut kādā mērā neapmierina, neturpiniet lietot šo interneta veikalu.

WOOLY YARN ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt šajā interneta veikalā ietverto informāciju.

Interneta veikals satur tekstu, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. WOOLY YARN patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo interneta veikalu. Šī interneta veikala satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu rakstisku piekrišanu šādai darbībai. 

Bez WOOLY YARN administrācijas rakstiskas atļaujas nav atļauts citos interneta resursos (tajā skaitā WOOLY YARN facebook kontu “Wooly Yarn” un instagram kontus @woolyyarn un @woolyyarn_com) izvietot saites uz WOOLY YARN mājas lapu vai iepriekš norādītajiem sociālo tīklu kontiem. Ir aizliegts izmantot jebkāda veida automatizētus programmatūras piekļuves veidus WOOLY YARN interneta veikalam vai serveriem, uz kuriem stāv WOOLY YARN dati. Ir aizliegts apzināti traucēt interneta veikala darbību. Interneta veikala lietošana bez iepazīšanās ar noteikumiem un privātuma politiku nav atļauta. Šajā lapā esošie noteikumi un nosacījumi veido vienošanos starp pusēm (interneta veikala apmeklētāju un WOLY YARN administrāciju) par vienošanās priekšmetu.

Šī interneta veikala darbību reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kura izriet no šī interneta veikala lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.