Preču atgriešana

Prece tiek mainīta tikai tad, ja tā ir brāķēta, vai arī ir bijusi kāda kļūda no veikala puses. 

Ņemot vērā, ka pārdodam dziju spolēs un katru klienta izvēlēto daudzumu (minimālais daudzums ir 100 grami, katrs nākošais solis – 10 grami), mēs notinam uz speciālas iekārtas un nogriežam no spoles, prece ir personalizēta un katram klientam individuāli sagatavota, tāpēc to nav iespējams atrgriezt vai samainīt.

Pamatojoties  uz 2014. gada 20. Maijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, 22. punkts nosaka gadījumus, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, līdz ar to prece nav atgriežama. Atbilstoši Noteikumu 22.3. apakšpunktam viens no šādiem gadījumiem, kad patērētājam nav atteikuma tiesības, ir tad, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta. Līdz ar to, ievērojot iepriekš minēto specifiku attiecībā uz WWW.WOOLYYARN.COM  pārdodamo dziju, patērētājiem nav atteikuma tiesību, veicot dzijas pirkumu WOOLYYARN mājas lapā, jo šajos gadījumos dzija ir nepārprotami personalizēta.